VÄTE Rail AB

Våra tjänster

VÄTE Rail AB

Vilka tjänster vi erbjuder

Nedan ser du urval av våra tjänster. Tveka inte kontakta oss om du har frågor kring någon tjänst.

VÄTE Rail AB_home

Tågtjänster

Genom vår mångåriga erfarenhet, både hos ledning och medarbetare, kan vi erbjuda kvalitativ tågdragning på olika sträckor. Genom vår kunskap och kontakter i såväl järnvägsbranschen som andra branscher ligger vi alltid steget före för att skapa snabba, enkla och unika lösningar. VÄTE innehar gemensamt säkerhetsintyg med tillstånd för tågdragning, växling samt tillstånd för farligt gods & farligt avfall.

Växlingstjänster

Utan växling hade inte VÄTE varit där vi är idag. Företaget grundades för att utföra växling av motorvagnståg i Skåne. Detta utvecklades till att erbjuda växling av både gods- och persontrafik. Idag kan vi erbjuda följande: Lok och vagnväxling, färjeväxling, terminalväxling, verkstadsväxling, motorvagnsväxling, spärrfärd, utbildning i växling/spärrfärd, uthyrning av personal m.m.

VÄTE Rail AB
VÄTE Rail AB

Terminaltjänster

Vi erbjuder terminalservice. Den består i huvudsak av yttre vård av tågfordon. Servicen utförs av depåoperatörer och består av utvändig manuell tvätt, fronttvätt, insektstvätt, påfyllning av spolarvätska och vatten samt gråvattentömning. Vid behov utförs gråvattentömning med mobila enheter. I tjänsten ingår också viss service av material och anläggningar.

Kombiterminaltjänster

Genom vår erfarenhet kan vi erbjuda drift av Kombiterminaler. Där sköter vi all hantering som har med terminalen att göra såsom in och utlämning gods. Vi erbjuder självklart växling på kombiterminalen. Vår personal har erfarenhet av portalkranar och reachstackers som sköter av och pålastning av tåg och lastbilar. Vi hanterar trailers, tankar, containers i alla storlekar samt lastflak, samtliga enhetstyper kan även hanteras med tilläggstjänster som farligt gods samt elkoppling av kylaggregat, mindre reparationer av trailers. 

VÄTE Rail AB_om oss_bg