VÄTE Rail AB

Om oss

Välkommen till VÄTE Rail

Låt våra experter hjälpa er

VÄTE bildades år 2008 i huvudsak för att bistå företag i järnvägsbranschen med växlingstjänster. Under tidiga verksamhetsår öppnade sig nya marknader, dels som serviceleverantör av depåtjänster för järnvägsföretag och dels som leverantör av utrustning till företag inom järnvägsbranschen.

Namnet VÄTE är en förkortning av begreppen Växling och Terminaltjänst. Koncernen består idag av moderbolaget Prouisum Holding AB med de tre dotterbolagen VÄTE Rail AB, VÄTE Trafik AB och VÄTE Teknik AB och är idag ett team på ett 80-tal anställda.

I december 2011 fick VÄTE eget järnvägstillstånd. Tillståndet förnyades 2021 med ett gemensamt säkerhetsintyg. Mellan November 2012 t.o.m 2020 var vi certifierade för kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001. Vi arbetar fortfarande efter samma ISO mål samt ett arbete för förnyade certifikat är pågående.

VÄTE Rail AB_om oss_bg
VÄTE Rail AB_om oss
Våra samarbetspartners

Vi bedriver verksamhet med följande kunder och partners

På uppdrag av Jernhusen är VÄTE Trafik AB terminaloperatör för Stockholm Årsta kombiterminal. På kombiterminalen erbjuds lyft av intermodala godsenheter med tillhörande terminaltjänster samt rangering av godståg.

I Malmö utför vi växling, fekalietömning och vattentryckning av Snälltåget i samarbete med Merresor. Här utförs även fekalietömning och vattentryckning av SJ:s persontåg med vår egen anläggning på bangården. På uppdrag av Swemaint växlas repvagnar till/från deras verkstad i Malmö och vi utför även rangering åt Green Cargo.

I samarbete med Trelleborgs hamn utför vi rangering av godståg på bangården samt färjeväxling i Trelleborg. 

I Ystad utförs rangering av godståg på bangården samt färjeväxling, på uppdrag av CFL Cargo.

I Iggesund bedrivs rangering av godståg på Iggesunds bruk. Här samarbetar vi även med TÅGAB och Hector Rail.

Vi ser stora möjligheter i att fortsätta vår utveckling gällande hamn- och godsväxling.

Företags ägare

VÄTE-bolagen ägs av Jan G Forslund, Conny Jonsson och Kjell Lindberg.

Jan G Forslund har arbetat på Järnvägen sedan 1979 i en mängd olika befattningar: projektchef affärsområde öst, strategisk utveckling, projektchef Arlanda- och Mälardalsprojektet. Produktionschef SJ persontrafik. Chef produktionsområde depåproduktion.

Conny Jonsson har arbetat på Järnvägen sedan 1985 i olika befattningar: lokförare, fordonsinstruktör/utbildare, fordonsledare, tekniskt driftstöd X2000 och Rc-lok. Trafiksäkerhetssamordnare (TSS), TF depåområdeschef och trafiksäkerhetschef VÄTE.

Kjell Lindberg är numera pensionerad och passiv delägare.

VÄTE Rail

Företagets ledningsgrupp

Företagets ledningsgrupp består av:

  • Jan.G Forslund, VD
  • Conny Jonsson, vVD
  • Björn Sandberg, Regionchef Syd/Väst
  • Anton Eriksson, Produktionsledare Syd/Väst
  • Johan Hellman, Regionchef Nord/Ost
  • Oscar Magnusson, Trafiksäkerhetschef
  • Linda Larsson, Ekonomiansvarig
  • Daniel Lilja, Tåg- och fordonsplanerare
VÄTE Rail AB