VÄTE Rail AB

Om oss

Välkommen till VÄTE Rail

Låt våra experter hjälpa er

VÄTE bildades år 2008 i huvudsak för att bistå företag i järnvägsbranschen med växlingstjänster. Under tidiga verksamhetsår öppnade sig nya marknader, dels som serviceleverantör av depåtjänster för järnvägsföretag och dels som leverantör av utrustning till företag inom järnvägsbranschen.

Namnet VÄTE är en förkortning av begreppen Växling och Terminaltjänst. Koncernen består idag av moderbolaget Prouisum Holding AB med de tre dotterbolagen VÄTE Rail AB, VÄTE Trafik AB och VÄTE Teknik AB och är idag ett team med drygt 100 anställda.

VÄTE Rail AB_om oss_bg
VÄTE Rail AB_om oss

Företagets ägare

VÄTE-bolagen ägs av Jan G Forslund, Conny Jonsson och Kjell Lindberg.

Jan G Forslund har arbetat på Järnvägen sedan 1979 i en mängd olika befattningar: projektchef affärsområde öst, strategisk utveckling, projektchef Arlanda- och Mälardalsprojektet. Produktionschef SJ persontrafik. Chef produktionsområde depåproduktion.

Conny Jonsson har arbetat på Järnvägen sedan 1985 i olika befattningar: lokförare, fordonsinstruktör/utbildare, fordonsledare, tekniskt driftstöd X2000 och Rc-lok. Trafiksäkerhetssamordnare (TSS), TF depåområdeschef och trafiksäkerhetschef VÄTE.

Kjell Lindberg är numera pensionerad och passiv delägare.

VÄTE Rail

Ledningsgruppen

Företagets ledningsgrupp består av:

  • Jan.G Forslund, VD
  • Conny Jonsson, Senior Advisor
  • Björn Sandberg, Vice VD – Tillförordnad Operativ Chef Tåg
  • Anton Eriksson, Operativ Chef Växling
  • Johan Hellman, Projektchef
  • Oscar Magnusson, Trafiksäkerhetschef
  • Linda Larsson, Ekonomiansvarig
  • Daniel Lilja, Chef planering
VÄTE Rail AB